• Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
Mon, Feb 03
רמת גן, מיקום מדוייק יימסר בהמשך
קורס ניהול אישי - דמי רישום
Tue, Mar 24
Qatsrin, Shopping center
מפגש חשיפה עם גדי בר
Wed, Mar 11
Tel Aviv-Yafo, Israel
מפגש חשיפה עם גדי בר
Sun, Feb 02
רמת גן
קורס מכירת מופעים לאירועים והפקות
Thu, Jan 30
תיאטרון גבעתיים
גדי בר מציג: ערב שירי אהבה ומוסיקה מהסרטים לכל המשפחה
Sat, Jan 18
טבריה
גדי בר מציג: ערב שירי אהבה ומוסיקה מהסרטים לכל המשפחה

Office: +972-779555069

gadiviolin.sales@gmail.com